Netwerk of "Cloud" omgeving?

Advohelp.nl


Informatie & Support site van CARE Consultants

lOGO2
TEXT

Netwerk of "Cloud" omgeving?


Hieronder beschrijven we de manieren hoe er gewerkt kan worden met Legal Eagle!


1. Stand alone omgeving

Bij een stand alone omgeving wordt op slechts één computer gewerkt. Voor Legal Eagle betekent dat, dat alle bestanden (gegevens opgeslagen in diverse databases) op deze ene computer zijn geïnstalleerd. Er kan in dat geval dan ook slechts door één persoon tegelijkertijd met Legal Eagle worden gewerkt.


2. Netwerkomgeving

Wanneer men met meer dan één gebruiker tegelijkertijd met Legal Eagle wil werken, kan dat uitsluitend wanneer sprake is van een netwerkomgeving.


In een netwerk is sprake van één hoofdcomputer (server) waarop meer computers –gemakshalve aangeduid als 'werkstations' – zijn aangesloten. Legal Eagle is in dat geval geïnstalleerd op de hoofdcomputer, de andere computers (gebruikers) delen deze hoofdcomputer.


Op de hoofdcomputer moet dan zijn aangegeven welke andere computers de gegevens mogen delen (gebruiken) en onder welke voorwaarden dit mag plaatsvinden (beveiliging).


Er zijn twee netwerkomgevingen denkbaar:

2.1. Peer to peer netwerk


In een peer to peer netwerk wordt één computer zodanig ingericht, dat deze tegelijkertijd als server èn als werkstation dienst doet. Er is in dat geval géén sprake van een dedicated server, dat wil zeggen een (hoofd)computer die uitsluitend en alleen als server wordt gebruikt. Hoewel dit in de praktijk een goedkope oplossing lijkt –immers er is géén aparte server noodzakelijk–, ondersteunen allerlei programma's de werking binnen een peer to peer netwerk niet! Sterker nog, de ontwikkelaars van Legal Eagle geven geen enkele garantie dat hun programma correct functioneert binnen een peer to peer netwerk.


2.2 Netwerk met dedicated server

In deze omgeving wordt een computer als hoofdcomputer (server) ingericht. De diverse werkstations zijn alle met deze server verbonden en delen de diverse gegevens. Om dit mogelijk te maken is speciale netwerk-software van Microsoft noodzakelijk. Verder is het vereist dat de verschillende aangesloten werkstations van hetzelfde besturingssysteem gebruik maken. Bij het huidige besturingssysteem Windows 8.1 is het nièt mogelijk ook nog binnen het netwerk van een oudere Windows-versie (bv. Windows XP) gebruik te maken.

Installatie van netwerk-software en het instellen van de diverse werkstations vereist kennis en kunde van de netwerkbeheerder. Dit is redelijk gecompliceerd en wordt alleen nog maar complexer, naarmate Microsoft aanvullende eisen aan de beveiliging van de systemen stelt.

Back-Up en systeemonderhoud moet in dit geval door de systeembeheerder worden geregeld en uitgevoerd.


3. Werken via externe hosting ofwel "Cloud" werken genoemd.

Deze werkwijze wordt ook wel IaaS (Infrastructure as a Service) genoemd ofwel aangeduid als een Cloud-oplossing. Hierbij is sprake van een externe server-omgeving. In feite wordt serverruimte bij een derde partij gehuurd. Gebruikers kunnen via Internet op hun eigen beveiligde gedeelte van deze server inloggen, en vervolgens van hun programmatuur gebruik maken. Backup en onderhoud wordt in dit geval door de 'verhuurder' van de serverruimte geregeld.


Alle gegevens –dus ook de bij dossiers behorende documenten– worden op de externe server opgeslagen. Een snelle en feilloos werkende internetverbinding is dan ook een vereiste. Wanneer om de een of andere reden het Internet uitvalt, kunnen de gebruikers meestal niet meer bij hun gegevens. Wel zijn hier inmiddels oplossingen voor zoals een NAS, uw of het desbetreffende ICT bedrijf kan u hierover informeren.


Hoewel advocatenkantoren aanvankelijk hun vraagtekens bij de externe opslag enz. hadden –denk aan de vertrouwelijkheid van de gegevens–, wordt thans steeds vaker van deze serverhosting gebruik gemaakt.


Voordeel van deze werkwijze is wel dat een gebruiker overal waar een betrouwbare internetverbinding aanwezig is, kan inloggen op zijn systeem. Anders gezegd, met uw laptop kunt u waar ook ter wereld bij uw gegevens.


Er zijn diverse aanbieders van hosting, die hun diensten meestal aanbieden tegen een vast maandbedrag per gebruiker. De prijzen kunnen behoorlijk uiteenlopen. Wij kunnen hierin eventueel indien gewenst een adviserende rol voor u in spelen.